Rejže.cz - české stránky o asijském filmu
RECENZE
ČLÁNKY
SLOVNÍK
ODKAZY
INFO

Johnnie To

Johnnie To
杜琪峰
To Kei Fung

národnost:
Hongkongská

rok narození:
1955

výběrová filmografie (režie):
- Sing si dak ging (The Big Heat, 1988)
- Dung fong saam hap (The Heroic Trio, 1993)
- Mo mei san taam (Loving You, 1995)
- Cheung fo (The Mission, 1999)
- Chuen jik sat sau (Fulltime Killer, 2001)
- Lik goo lik goo san nin choi (Fat Choi Spirit, 2002)
- Hak se wui (Election, 2005)

odkazy:
Chinese Movie Database
Hong Kong Cinemagic
IMDB

plakát filmu Goo laam gwa lui
    Goo laam gwa lui

plakát filmu PTU
    PTU

plakát filmu Yau doh lung fu bong
    Yau doh lung fu bong

plakát filmu Psanci
    Psanci

Naprosto neočekávané podoby žánrů
- představení tvorby Johnnieho Toa

¬ články / portréty - 29. 11. 2007

Ačkoli náleží do stejné generace jako autorští velikáni hongkongského žánrového filmu John Woo, Tsui Hark a Ringo Lam, jejichž tvorbu už reflektovali i čeští kritici a jejichž filmy jsou dostupné na českých DVD, zůstává producent a režisér Johnnie To pro české diváky velkou neznámou. Historicky první šance setkat se s jeho dílem se jim naskytla teprve na letošním festivalu v Karlových Varech prostřednictvím titulu Psanci (Fong juk, 2006). Aktuálně probíhající festival Filmasia se třemi snímky pokusí o další pootevření dvířek k tvorbě Johnnieho Toa.

Příčinou pozdního objevení Toových filmů u nás může být fakt, že i na Západě se jeho tvorba začala široce kriticky reflektovat až během posledních let (první obsáhlejší retrospektivu uspořádal tento rok festival v Rotterdamu). Pozdní mezinárodní přijetí pramení z prostého důvodu, že Toova kariéra měla narozdíl od jeho zmíněných vrstevníků výrazně odlišnou dráhu. Zatímco oni v průběhu osmdesátých let natáčeli filmy, kterými vybrušovali svůj filmařský styl a do nichž začleňovali svá osobní témata, Johnnie To tou dobou režíroval snímky, které formálně ani tematicky nejevily známky výrazné filmařské osobitosti. Až do poloviny devadesátých let se pohyboval mezi televizí a filmovou tvorbou pro velká plátna a natáčel množství tuctových, prvoplánově komerčně orientovaných filmů.

Polovina devadesátých let byla klíčovým obdobím pro hongkongský film. S rokem 1997 visel nad britskou kolonií Damoklův meč v podobě předání Číně. To vedlo k odlivu etablovaných tvůrců do zahraničí, poklesu kvantity i kvality filmové produkce a s tím spojenému opadnutí zahraničního zájmu o hongkongské filmy. Na bezútěšném stavu domácího filmového průmyslu se výrazně podepsala i probíhající Asijská hospodářská krize. V této době založil Johnnie To spolu se scénáristou, režisérem a producentem Waiem Ka Faiem nezávislou produkční společnost Milkyway Image. Právě s ní začíná druhé období jeho tvorby, které charakterizují osobní projekty s výrazným stylem. Mezi ně se počítají i filmy, které jen produkoval. Podobně jako Tsui Hark je totiž To velmi autoritativní producent, takže jeho tvůrčí vliv je výrazně patrný i na snímcích, které přímo sám nerežíruje.

Další zvrat v Toově tvorbě nastal na přelomu tisíciletí, kdy po sérii tematicky výmluvných a formálně odvážných, ale z hlediska tržeb neúspěšných filmů přišlo uvědomění, že ve skomírajícím hongkongském filmu je potřeba vyvažovat komerční a autorskou stránku tvorby. Johnnie To však v tomto ohledu prokázal nevídanou flexibilitu a díky skloubení divácky lákavých faktorů v podobě populárních hvězd a žánrů s osobní výpovědí a výrazným autorským stylem se většina z projektů Milkyway Image dostala na vysoké pozice na žebříčku návštěvnosti.

Žánr a postavy

Toovy nejznámější filmy bývají kvůli žánrové příbuznosti srovnávány s legendárními hongkongskými tituly Johna Woo. Ale na hranici žánru také veškerá podobnost končí. Toovy kriminální snímky postrádají komplikovaně koncipované a do nejmenšího detailu propracované akční scény, opulentní výbuchy a barokně pojatou destrukci. Vychází to především z finančních prostředků Milkyway Image, které dovolují pouze realizování laciných produkcí. Toova režijní grácie spočívá právě ve schopnosti v daných podmínkách pracovat. Podle vlastních slov nemá rád podrobné scénáře a nikdy si nekreslí storyboardy, naopak o faktickém způsobu natočení scény rozhoduje až na place. Jeho akční sekvence se díky tomu vyznačují tvůrčí živelností a nápaditostí. Jejich obsah se neřídí akcí, která má být zobrazena, ale odvíjí se od postav. Johnnie To totiž akční sekvence pojímá jako prostředky charakterizace a klade důraz na detaily a obyčejné prvky, skrze něž může představit osobnosti postav. Tento přístup ústí ve scény, které ač principielně vychází z žánrových klišé, jsou svým originálně bezprostředním provedením přeneseny mimo žánr a naopak přísluší kategorii tvůrčího, až autorského filmu.

Podobným způsobem To nakládá i s žánrem samotným. Ať už točí romantickou komedii (Goo laam gwa lui (Osiřelý vdovec; Needing You..., 2000)), požárnické drama (Sap maan feng gap (Sto tisíc ničivých požárů; Lifeline, 1997)), policejní thriller (PTU, 2003), nebo bojový film (Yau doh lung fu bong (Výzva na duel v judu; Throw Down, 2004)), žánr pro něho představuje pouze dramaturgický koncept. Vývoj příběhu se naopak podřizuje postavám a základním tématům Toovy tvorby: osudu a nevyzpytatelnosti. Tím zákonitě dochází k ovlivňování žánrových konceptů a jejich směřování do nevídaných podob. Z jistého pohledu tak Toovy snímky působí jako originální variace žánrů nebo jejich odvážné kombinace. Ve většině případů se ovšem nejedná o cílenou hru s žánrem, nýbrž o podřízení žánru osobnostem postav. Tento tvůrčí aspekt Toovy produkce názorně ukážou dva jeho nejnovější filmy v programu Filmasie. Šílený detektiv (Sun taam, 2007) proměňuje žánr paranormální detektivky skrze postavu titulního pomateného vyšetřovatele a pro vyniknutí hereckého projevu hlavního představitele dokonce To tlumí jindy okázalou práci kamery. Nejnázorněji a navíc ve formálně pompéznější podobě Toův styl ukazuje filmová štafeta Železný trojúhelník (Tie saam gok, 2007), kde si vyprávění po cca půl hodině stopáže předávají Tsui Hark, Ringo Lam a To. Právě v přímé konfrontaci s prvními dvěma třetinami natočenými jinými výraznými tvůrci se nejlépe vyjeví Toův přístup k žánru, příběhu a postavám.

Doba a výpověď

Stejně jako většina hongkongské žánrové produkce i filmy Johnnieho Toa nejsou produkty fikčního vzduchoprázdna, nýbrž mají silné pouto s dobou svého vzniku. Nevztahuje se to pouze na úroveň přímých referencí na reálné události, trendy, či ekonomickou situaci. Hongkongské filmy bez ohledu na žánr a produkci vždy fungovaly jako zrcadlo své doby a přímo, metaforicky, či symbolicky se vztahovaly k aktuálním společenským náladám, a to aniž by to bylo jakkoli v rozporu s jejich žánrovou a komerční stránkou. Mezi nejvýraznější tvůrce, kteří své filmy cíleně koncipují jako komentáře k době vzniku, patří Tsui Hark a právě Johnnie To. Zatímco Tsuiho filmy dobu komentují skrze své příběhy a formální inscenování scén, To opět v tomto ohledu spoléhá na postavy a jejich osudy.

Jedním z Toových děl s nejevidentnější linií dobové reflexe je jím produkovaný snímek z rané fáze Milkyway Image, který v programu Filmasie figuruje pod názvem Naprosto neočekávané (Fai seung dat yin, 1998). Film vznikl po předání Hongkongu Číně a Asijské hospodářské krizi, tedy dvou událostech, které výrazně zasáhly do života obyvatel Hongkongu a to bez možnosti události z jejich strany jakkoli ovlivnit. Stejně tak se postavy pesimistického filmového příběhu dostávají do situací, kde ztrácí kontrolu nad svým osudem. Podobně zde s dobovou společenskou atmosférou rezonují i motivy nevyzpytatelnosti a bezprostředního ohrožení.

Tři tituly v programu Filmasie představují pouze ochutnávku bohaté tvorby Johnnieho Toa, který patří mezi nejaktivnější asijské tvůrce – každoročně režíruje dva až čtyři filmy a u dalších figuruje coby producent. Nezbývá než doufat, že se To stane stálicí tuzemských festivalů a čeští diváci budou moct tohoto výjimečného filmaře nadále sledovat a oceňovat.

Jiří Flígl

Redakčně upravený text byl původně publikován v týdeníku A2.

Rejže.cz - copyright